de Alliantie

Hilversum Noord wordt met de komst van woondienstencentrum Lopes Dias, een aantrekkelijke wijk voor jong & oud. Woningcorporatie de Alliantie transformeert momenteel het huidige woongebouw het 'Vierkerkenhuis' tot een multifunctioneel woondienstencentrum. Een plek waar wonen, zorg en welzijnsactiviteiten samen komen.

Het woondienstencentrum is tot stand gebracht samen met buurtbewoners en partijen. En samen werkt de Alliantie aan de uitwerking ervan. De transformatie is ingrijpend voor bewoners. De Alliantie biedt maatwerk om hen daar waar mogelijk te steunen en oplossingen te bieden tijdens dit proces. 

De Alliantie zet zich in voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting in wijken waar het plezierig wonen is. Met behoud van het huidige karakter van Hilversum Noord werkt de Alliantie al sinds enige jaren aan de vernieuwing en verbetering van haar woningbezit in deze wijk. Inmiddels zijn er al veel nieuwbouwwoningen opgeleverd en wonen de bewoners er met veel plezier! 

Hilversum Noord, de wijk waar je jong kunt zijn en oud wilt worden.

 

Alliantie Logo