Philadelphia

Philadelphia is een landelijke organisatie met ruim 7.600 medewerkers die in en vanuit circa 600 locaties ondersteuning bieden aan ruim 7.800 cliënten met een verstandelijke beperking. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Meerdere locaties vormen samen een regio. Iedere regio heeft zijn eigen Cliëntbureau. Het algemene telefoonnummer van het Cliëntbureau is (0800) 0830.


Philadelphia in Lopes-Dias

Tien cliënten van Philadelphia wonen in het grote appartementencomplex voor ouderen. Voor hen is er een vorm van ambulante begeleiding. De coördinerend begeleider komt wekelijks langs op een afgesproken tijdstip. Er is ook een steunpunt in het gebouw, waar ook andere cliënten kunnen langskomen. Om een spelletje te doen, kletsen of om leuke dingen af te spreken voor in het weekend.

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, leren, dagbesteding en welzijn.

philadelphia-logo